Školení

Společnost Bestech nyní zařazuje do svého portfolia nabídku školení v oblasti soft skills. Naše kurzy jsou připravovány dle tří základních priorit.

Za prvé, maximální kvalita – naše školení vedou vysokoškolští pedagogové a připravují je ve spolupráci s profesionály s praxe. Naši klienti si tak mohou být jisti, že získají kvalitní informace prezentované nejlepšími školiteli na trhu. Za druhé, maximální efektivita – chápeme, že zaměstnanci ani zaměstnavatelé nemají čas a prostředky na dlouhá několikadenní školení. Proto jsou naše kurzy maximálně intenzivní a prakticky zaměřené. Během několika hodin tak zaměstnanci získají velké množství znalostí a praktických dovedností, připravených k okamžitému využití v praxi. Za třetí, maximální flexibilita – víme, že v prosperující firmě není času nazbyt. Vyjdeme Vám tedy vstříc při plánování školení. Naši lektoři dorazí přímo k Vám do firmy, nemusíte nikam chodit nebo se ubytovávat. Pokud budete mít zájem, upravíme obsah školení tak, aby vyhovovalo přímo Vašim potřebám.

Školení od Bestech tak šetří čas i peníze a přitom poskytují kvalitní službu zaměřenou na praxi a využitelnost při práci. Efekt našich školení tak pocítíte ihned.

Aktuální nabídka školení


Prezentační dovednosti

Školení „Prezentační dovednosti“ se skládá z pěti tematických okruhů, které komplexně pokrývají potřeby začínajících i středně pokročilých řečníků. Účastníci získají informace z mnoha oborů jako je rétorika, mediální studia či PR, spojené v logický celek, který pokrývá všechny důležité aspekty veřejných vystoupení od počátku do konce. Kurz je vysoce interaktivní a účastníci mají mnoho možností si nacvičovat probírané dovednosti v praxi či upravovat zaměření kurzu dle svých priorit. Absolventi kurzu budou připraveni na veřejná vystoupení v různých oborech, zvládnou jednoduchá mediální vystoupení a dokážou úspěšně projít individuálními rozhovory s dalšími účastníky veřejné akce, které jejich vystoupení nutně předchází nebo po něm následují.

Trvání kurzu je 3-4 hodiny (dle počtu účastníků).

Tématické okruhy:

Část první: Základy rétoriky pro veřejná vystoupení

 • práce s dechem
 • posazení hlasu a dikce
 • vhodný slovník, skladba vět, běžné zlozvyky

Část druhá: Příprava na veřejné vystoupení

 • příprava podkladů a nácvik vystoupení
 • struktura vystoupení
 • jak přizpůsobit své vystoupení prostoru, technika
 • sebeprezentace – přizpůsobení image dané příležitosti

Část třetí: Tipy pro veřejné vystoupení

 • jak se zbavit trémy
 • neverbální komunikace během veřejných vystoupení
 • práce s publikem

Část čtvrtá: Vystoupení v médiích

 • specifika zprostředkovaných vystoupení
 • potřeby novináře a jejich vliv na vaše vystoupení
 • tipy pro rozhlasová vystoupení, tipy pro audiovizuální vystoupení

Část pátá: Sebeprezentace v osobním kontaktu, aneb jak neprohrát ještě než dojde k veřejnému vystoupení

 • tipy pro seznamování s novými osobami
 • neverbální komunikace v osobním kontaktu
 • umění zdvořilostní konverzace

 

Etiketa pro byznys

Kurz nabízí komplexní návod pro zvládnutí společenských pravidel v situacích běžných v obchodním styku. Kurz obsahuje tipy jak se chovat na veletrzích, při obchodních jednáních nebo během uzavírání obchodu. Účastníci se seznámí a vyzkouší si v praxi základní pravidla seznamování, konverzace, stolování, oblékání pro různé příležitosti. Kurz je zacílen na praktické zvládnutí základních pravidel tak, aby účastníci nebyli zahlceni nepotřebnými poučkami, ale zároveň si osvojili zásady a návyky, které podpoří jejich sebevědomé, profesionální a příjemné vystupování, které vždy usnadní zdárný průběh obchodu ve všech odvětvích. Obsah může být uzpůsoben konkrétním potřebám každé skupiny (manažeři, obchodní zástupci ), či dokonce příležitosti (veletrh, raut, uzavírání dohody v kulturně odlišném prostředí).

Doba trvání kurzu 4 hodiny.

Obsah základního kurzu:

 1. Základy seznámení pro každého
  • podání ruky
  • představování
  • vykání a tykání, oslovování (a jak je to v cizině)
  • vizitky
 2. Pohyb v terénu
  • kdo vstupuje první, kdo drží dveře
  • co s kabáty, kabelkami a kufříky
  • kam a kdy si sednout
  • oslovování a zdvořilostní konverzace
 3. Písemná komunikace
  • email
  • sms a jiné textové služby
 4. Obchodní jednání
  • zahájení jednání a předávání slova
  • co dělat, když se jednání mění v hádku
  • podpis smlouvy
 5. Stolování
  • zasedací pořádek
  • příbory, talíře, sklenice a další části prostírání
  • nejčastější a nejviditelnější prohřešky při stolování
  • komunikace s personálem – objednávání, výběr společného pokrmu/nápoje, placení
 6. Oblékání
  • několik základních pravidel pro oblékání v byznysu
  • jak číst zkratky na pozvánkách
  • do práce, na pracovní oběd, na firemní večírek
  • na oficiální jednání s významným klientem, na večeři s významným klientem
 7. Kulturní odlišnosti
  • časté omyly při jednání s Němci, Brity, Rusy a Číňany

 

Česko-německé kulturní odlišnosti v byznysu

Nabízené školení je zaměřeno na podobnosti a odlišnosti mezi českou obchodní a pracovní kulturou a kulturou německou. Kurz provede účastníky kulturními podmíněnostmi a odlišnostmi v takových oblastech jako priority v obchodním jednání, styl vyjednávání, vztahy mezi kolegy, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými , způsoby motivace k práci nebo vztah k časovému harmonogramu či byrokratickým procedurám. Ačkoliv jsou kulturní odlišnosti často podceňovány zejména mezi sousedními zeměmi, mohou odlišná očekávání, komunikační a pracovní styly významně ovlivnit úspěch či neúspěch obchodní spolupráce. Tento kurz připraví absolventy na úspěšná jednání s německými partnery a pomůže jim odlišit se od konkurence. Pracovníky se zkušenostmi s německými kolegy kurz provede jistě důvěrně známými situacemi a problémy, které na jeho základě bude možné nejen lépe pochopit, ale také lépe vyřešit.

Doba trvání: 3-4 hodiny (v závislosti na přítomnosti volitelné praktické části).

Obsah:

Úvod – interkulturní komunikace a proč se jí zabývat

Česko-německé kulturní podobnosti a odlišnosti a jejich dopad na obchodní spolupráci

 • Žádoucí a obávané vlastnosti obchodních partnerů a zaměstnanců, vztah k improvizaci a plánování, priority při dosahování cíle
 • Vztah k času a jeho vliv na plánování a evaluaci
 • Styl komunikace a jeho vliv na styl vyjednávání, hodnocení zaměstnanců a výsledků
 • Vztah k zaměstnání a jeho vliv na styl práce, motivaci pracovníků a charakter vztahů s partnery

Praktické tipy

 • Společenské zvyklosti (etiketa, konverzace, společenské akce a odlišnosti od českých standardů)
 • Styl (oblékání, doplňky a osobní image)
 • Komunikační styl

Volitelná část:  praktická cvičení (nácvik modelových situací a řešení typických problémů)